Regulamin Sklepu Internetowego  www.zenonmartyniuk.com  z dnia : 01-02-2018 roku


I. Wstęp

1. Regulamin Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com (dalej w skrócie: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com oraz zasady realizacji zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej www.zenonmartyniuk.com w sposób umożliwiający zapoznanie się Klienta z jego treścią przed złożeniem zamówienia i przed zawarciem umowy sprzedaży w taki sposób, aby Klient mógł się zapoznać z treścią Regulaminu, przechowywać i odtwarzać jego treść w zwykłym toku czynności stosownie do postanowień art. 384 k.c.

II. Sprzedawca

1. Sprzedawcą – przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy na zasadzie licencji i umowy współpracy : www.zenonmartyniuk.com – jest Pan Jacek Uss prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Przedsiębiorstwo Prywatne "IWI" Jacek Uss z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 12 a/2 , 21-500 Biała Podlaska (powiat Bialski , województwo lubleskie) i posiadający nadane numery NIP: 5371126206 oraz REGON: 030021415 (dalej w skrócie: „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer VAT krajowy oraz unijny.
3. Sprzedawca dokonuje rozliczeń zakupów za pośrednictwem rachunku bankowego, który jest prowadzony przez:  Bank SANTANDER BANK SA: 91 1090 2688 0000 0001 2065 1456
4. Dane adresowo-kontaktowe Sprzedawcy:


Przedsiębiorstwo Prywatne "IWI" Jacek Uss
Plac Wolności 12 a/2
21-500 Biała Podlaska
NIP: PL5371126206
REGON: 030021415

poczta elektroniczna: sklep@zenonmartyniuk.pl
telefon kontaktowy: +48 696 367-279


III. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (Użytkowników) Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów (Użytkowników) Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Sprzedawcy.
3. Administrator danych osobowych zapewnia, iż przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dokonywane jest z należytą starannością oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zbieranie danych osobowych ma na celu prawidłową realizację zamówień składanych przez Klientów (Użytkowników) oraz przesyłanie informacji handlowo-promocyjnych w postaci Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com , w przypadku jego wyraźnego zamówienia przez Klienta (Użytkownika).
5. Klient (Użytkownik) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com lub dokonanie w nim rejestracji przez Klienta (Użytkownika) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla realizacji zamówienia lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
8. Klient (Użytkownik) ma prawo do wyrażenia zgody na subskrypcję Biuletynu Informacyjnego Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com zawierającego informacje handlowo-promocyjne. Zgłoszenie żądania otrzymywania Biuletynu Informacyjnego będzie rozumiane jako wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
9. Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta (Użytkownika) jest ograniczony do czynności niezbędnych z poprawną realizacją zamówienia lub innych czynności indywidualnie określonych przez Klienta (Użytkownika).

IV. Zamówienia

Zamówienia w Sklepie Internetowym www.zenonmartyniuk.pl można składać:
-online: za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.zenonmartyniuk.pl ,
-pocztą elektroniczną: wysyłając zamówienie na adres sklep@zenonmartyniuk.pl.
-telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 +48 696 367-279


1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem wszystkich wymaganych danych Klienta (Użytkownika).
2. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymagają potwierdzenia telefonicznego. Klient który dokonał zamówienia musi koniecznie podać numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia pobraniowego.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z nadaniem mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru. 

4. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, do których zalicza się w szczególności:
a) brak możliwości określenia czasu realizacji zamówienia z uwagi na braki towaru u dystrybutorów,
b) nieprzewidzianej znaczącej zmiany cen fabrycznych towaru,
c) nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
V. Czas realizacji zamówienia
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Klient (Użytkownik) zostanie o tym poinformowany. Do Klienta (Użytkownika) będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.
2. Dostępność towarów nie posiadanych na magazynie uzależniona jest od czasu potrzebnego na dostarczenie towaru od dostawcy Sklepu Internetowego – najczęściej jest to 14 dni roboczych.
3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych towarów wymaga więcej czasu, przedstawiciel handlowy poinformuje Klienta (Użytkownika) o tym fakcie, podając planowany termin dostawy. W takim przypadku do Klienta będzie należała Klienta (Użytkownika) będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

VI. Dostawa


1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.zenonmartyniuk.pl .
2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską. Koszt wysyłki ponosi Klient (Użytkownik).
3. Towary wysyłamy do 72 godzin od złożenia zamówienia.
4. Kurier dostarczy zamówione produkty pod wskazany adres w terminie określonym statusem produktu.
5. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient (Użytkownik) zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.com .
6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient (Użytkownik) jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Klient (Użytkownik) ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będące integralną częścią sklepu internetowego www.zenonmartyniuk.com
7. W przypadku wyboru przez Klienta (Użytkownika) formy płatności innej niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany natychmiast po wpłynie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

VII. Formy płatności


Za zamówiony towar można zapłacić jednym z poniżej podanych sposobów:

1. Za pobraniem: płacisz gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Gotówkę należy przygotować przed przyjazdem kuriera. Za możliwość płacenia przy odbiorze pobierana dodatkowa opłata, widoczna przy wyborze metody płatności.
2. Przelew na konto: poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Bank SANTANDER BANK SA: 91 1090 2688 0000 0001 2065 1456

VIII. Gwarancje i reklamacje


1. Sprzedawca oświadcza, że produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.zenonmartyniuk.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
2. Roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową będą realizowane zgodnie na zasadach określonych ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku stwierdzenia usterki, wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT bądź paragon), a następnie tak przygotowaną paczkę przesłać na adres Sprzedawcy:


Przedsiębiorstwo Prywatne "IWI" Jacek Uss
Brzeska 15
21-500 Biała Podlaska
NIP: PL5371126206
REGON: 030021415
rachunek bankowy:
Bank Bank SANTANDER BANK SA: 91 1090 2688 0000 0001 2065 1456

4. Towar do naprawy lub reklamacji lub po naprawie wysyłamy na nasz koszt do adresata.
5. W przypadku braku możliwości usunięcia wady (gdy spełnione zostały warunki do związane z gwarancją lub niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową) towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny towar bądź zwrot pieniędzy.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni.


IX. Zwroty


1. Klient (konsument) ma prawo zwrotu towaru w terminie czternastu dni na zasadach opisanych przez ustawę z dnia 01.06.2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w odniesieniu do zwracanego towaru wyłącza możliwość jego zwrotu.
3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, zapakowanego w oryginalne opakowanie. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
4. Klient ma możliwość od odstąpienia od umowy w czasie 14 dni , może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny.

5. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
6. Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni roboczych.

X. Postanowienia końcowe
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zapisy:

a) ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny,
b) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
c) ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
d) ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


Poniżej znajduje się aktualna polityka prywatności, który obowiązuje od dnia 25.05.2018 

1. Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez www.zenonmartyniuk.pl

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. W Przedsiębiorstwo Prywatne "IWI" Jacek Uss, podmiocie do którego sklep internetowy www.zenonmartyniuk.pl szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tym artykule znajdą Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, treść niniejszej Polityki informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz które z tych danych, w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

2. Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.zenonmartyniuk.pl (dalej „Sklep Internetowy”) są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Prywatne "IWI" Jacek Uss, Plac Wolności 12 a/2, 21-500 Biała Podlaska, NIP: PL5371126206, REGON: 030021415, która jest administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, Państwa adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:

1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;

2. w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

3. w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;

4. w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną do Państwa informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Mając na względzie powyższe, Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej Państwa zgody. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe podane przez Państwa w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane. Istnieje również możliwość usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sklep@zenonmartyniuk.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo dostępu do ich treści, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Newsletter

Na podstawie wypełnionego formularza mogą zapisać się Państwo do naszego Newslettera. Wówczas na podstawie Państwa zgody będziemy korzystać z przekazanych nam danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach przyjaznej dla Państwa, zindywidualizowanej oferty, tak aby polecać Państwu produkty lub usługi, które będą najlepiej dostosowane do Państwa potrzeb i zainteresowań.

Chroniąc prywatność, aby uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy wcześniejszego potwierdzenie użytkownika, polegającego na wyrażeniu przez Niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newslettera.

Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, mogą Państwo zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na dole każdego przesyłanego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail sklep@zenonmartyniuk.pl  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

5. Dane dostępowe i hosting

Przeglądanie przez Państwa strony Sklepu Internetowego może odbywać się bez konieczności podawania swoich danych osobowych, czy też bez konieczności dokonywania rejestracji. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak na przykład nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

6. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zobowiązany jest do przestrzegania zapisów RODO.

7. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

W ciasteczkach stosowanych przez Sklep Internetowy zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty były przez niego oglądane.

Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszej strony internetowej. Jeżeli jednak zablokują Państwo stosowanie ciasteczek, strona Sklepu Internetowego może działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

8. Portale społecznościowe

Na stronie Sklepu Internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe (dalej „wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania Klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

13. Postanowienia końcowe

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego www.zenonmartyniuk.pl